اظهارنامه

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرج ثبت است.

مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67، 68، 69، 70 و … آئین­نامه در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح صنعتی است.

همانطور که در ماده 68 آئین­نامه آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

پس از تنظیم اظهارنامه به شرح فوق، متقاضی یا نماینده قانونی وی همانطور که در ماده 69 آئین­نامه آمده است، باید اظهارنامه را به صورت حضوری یا با پست سفارسی و یا در چهارچوب ماده 167 آئین­نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می­گردد.

با توجه به ماده یاد شده و همچنین ماده 167 آئین­نامه، ذکر نکات زیر ضروری بنظر می­رسد:

  1. همانطور که در مواد 69 و 167 آئین­نامه مصوب 1387 آمده است، متقاضی یا نماینده وی می­تواند اظهارنامه را بصورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 آئین­نامه از طریق الکترونیکی به اداره ثبت طرح­ های صنعتی تسلیم نماید.

بنابراین این رویه اداره ثبت طرح صنعتی که صرفاً از متقاضی از طریق الکترونیکی اظهارنامه ثبت را قبول می­کند مطابقت با قوانین و مقررات مربوط ندارد و در واقع از مصادیق بارز تکلیف ما لایطاق است که با حقوق شهروندی نیز مغایرت دارد. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هم از جمله بند (م) ماده 211 قانون برنامه برای ایجاد چنین تکلیفی کفایت ندارد.

  1. اظهارنامه طرح صنعتی صرفاً در قالب فرم­های که توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه کرده است امکان­پذیر است. این فرم در قالب فرم ط-1 در ضمیمه 3 آئین­نامه مصوب 1387 آمده است و باید به زبان فارسی و در دو نسخه تهیه و پس از ذکر تاریخ توسط متقاضی و در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی متقاضی ارائه شود، توسط وی امضاء شود.
  2. تاریخ اظهارنامه دارای آثار حقوقی فراوانی است و این تاریخ با توجه به چگونگی ارسال اظهارنامه به اداره ثبت طرح­های صنعتی متفاوت است. اگر اظهارنامه بصورت حضوری یا پست سفارشی تقدیم اداره یاد شده شود؛ تاریخ وصول اظهارنامه، تاریخ اظهارنامه تلقی می­گردد و چنانچه اظهارنامه از طریق الکترونیکی تسلیم شود تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می­گردد.

با توجه به بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، داده پیام، هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می­شود.

  1. همانطور که در تبصره (1) ماده 70 آئین­نامه مصوب 1387 آمده است، چنانچه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی تسلیم شود، امضاء آن توسط اشخاص مجاز ضروری است. به عبارت دیگر این قبیل اظهارنامه­ها باید توسط شخص یا اشخاصی که قانوناً مجاز به امضاء اسناد مربوط هستند امضاء شود.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 2

Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731