در مجمع عمومی عادی یعنی تصمیم گیری در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره تعیین بازرسین و تصویب بیلان مالی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است.

اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دار  رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود،بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

مثال در این زمینه:

شرکت ابنیه گستر زرین سهانی خاص با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام سهامداران:

علی دارای ۱ سهم     حسن دارای ۸سهم    محمد دارای ۱ سهم     کامبیز دارای ۴۱ سهم       سهیلا دارای ۴۹ سهم

سوال یک:آیا علی وحسن ومحمد میتوانند تغییراتی در تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت بدهند؟

بله،پس از دوبار چاپ آگهی دعوت با حضور هر تعداد صاحبان سهام میتوانند در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره اتخاذ تصمیم نمایند.

به طور مثال آگهی دعوت در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۵ به چاپ خواهد رسید

“آگهی دعوت شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت ……..به شناسه ملی………

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت

با توجه به اینکه پس از این آگهی بیش از ۵۰%از سهامداران حضور ندارند مجمع عمومی عادی فوق العاده نمیتواند تشکیل شود تا بتواند ‌نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردد لذا دوباره آگهی دعوتی در همان روزنامه کثیرالانتشار با مضمون ذیل چاپ خواهد شد   《مثلا روزنامه دوم در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ چاپ میشود》

“آگهی دعوت نوبت دوم شرکت ابنیه گسترش زرین سهامی خاص به شماره ثبت……..به شناسه ملی……..

باتوجه به اینکه در جلسه اول بیش از ۵۰%صاحبان سهام در مجمع حضور نداشتند لذا برای بار دوم از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند

دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت

پس از چاپ این آگهی میتوان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را تشکیل داد و با حضور سهامداران هر تعداد از صاحان سهم برگزار خواهد شد و تصمیم گیری محقق میشود.

نکته:با هر حد نصابی که مجع برگزار میشود مجمع بدون هیئت رئیسه رسمیت نخواهد داشت یعنی باید ۳ نفر از سهامداران یا وکیل رسمی آنها در مجمع حضور داشته باشند تا بتوان یک رئیس جلسه و دو نفر ناظر برای همان جلسه از بین سهامداران معرفی کرد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 3 =

Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731