در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند،اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
مثال در این زمینه:
شرکت ابنیه گستر زرین سهانی خاص با سرمایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰،۰۰۰ریالی با نام سهامداران:
علی دارای ۱ سهم حسن دارای ۸سهم محمد دارای ۱ سهم کامبیز دارای ۴۱ سهم سهیلا دارای ۴۹ سهم
سوال یک: آیا علی و حسن و محمد میتوانند تغییراتی در موضوع فعالیت شرکت بدهند؟
بله،با توجه به اینکه ایشان دارنده بیش از یک سوم سهام شرکت هستند ابتدا آگهی دعوتی با مضمون ذیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به چاپ رسید
آگهی دعوت شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت …به شناسه ملی…
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در نرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رساندند.


دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت
با توجه به اینکه پس از این آگهی بیش از ۵۰%از سهامداران حضور ندارند مجمع عمومی فوق العاده نمیتواند تشکیل شود تا بتواند نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردد لذا دوباره آگهی دعوتی در همان روزنامه کثیر الانتشار با مضمون ذیل چاپ خواهد شد 《مثلا روزنامه دوم در تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۵ چاپ میشود》
《آگهی دعوت نوبت دوم شرکت ابنیه گستر زرین سهامی خاص به شماره ثبت……شناسه ملی…….
با توجه به اینکه در جلسه اول بیش از ۵۰%صاحبان سهام در مجمع حضور نداشتند لذا برای بار دوم از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ راس ساعت ۹ صبح در مرکز اصلی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:تغییر موضوع فعالیت
پس از چاپ این آگهی میتوان مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل داد و با حضور سهامدارانی که جمعا بالاتر از یک سوم کل سهام شرکت را دارند تغییرات را به ثبت رساند
نکته۱:در شرکتهای سهامی خاص تصویب نقل انتقال سهام هم در مجمع عمومی فوق العاده و هم در جلسات هیئت مدیره قابل تصویب است.
نکته ۲: برای جلسات هیئت مدیره حداقل حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است و برای دعوت از اعضای هیئت مدیره الزامی به چاپ آگهی دعوت نیست.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 2

Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731