ثبت اختراع

تعریف اختراع اختراع در لغت به معنای آفریدن، نوآوری و چیزی نو ایجاد کردن آمده است. در ماده ۱ قانون ثبت اختراعات این چنین آمده است: اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند ومشکلی را در یک حرفه،.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731