مراحل تغییرات شرکت

همه شرکت های ثبت شده، نیازمند داشتن مبلغی به عنوان سرمایه شرکت هستند، همانطور که در مقالات پیشین بررسی کردیم، برای برخی از شرکت ها تعیین مبلغ و میزان حداقل آورده ضروری است، اما در برخی دیگر از شرکت ها ضرورتی برای تعیین میزان سرمایه وجود ندارد. در این نوع.

تبدیل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

تبدیل و انتقال سهام در شرکت های سهامی پس از ثبت شرکت سهامی ، امکان دارد شرکای شرکت با توجه به این موضوع که شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهام بی نام را به.

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت ، امکان دارد سهامداران تصمیم بگیرند تغییراتی در شرکت ایجاد کنند که این تغییرات باید به شکل رسمی و قانونی توسط اداره ثبت شرکتها بررسی و تایید گردد و در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. اکثرا بعد از شروع کار و یا در ادامه.

روزنامه رسمی ثبت شرکت ها

روزنامه رسمی ثبت شرکت ها : در این مقاله به بررسی موضوعات زیر می‌پردازیم  با ما همراه باشید: وظایف و اختیارات روزنامه رسمی  نحوه چاپ آگهی شرکت در روزنامه رسمی شرکت روزنامه ی رسمی چیست ؟  روزنامه ی کثیر الانتشار چیست؟ روزنامه ی رسمی چیست ؟ برخلاف برخی تصورات رایج،.

مجمع عمومی عادی در شرکتهای با مسئولیت محدود

تصمیمات راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود،اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند، در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. یعنی اگر اکثریت.

مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی خاص

در مجمع عمومی عادی یعنی تصمیم گیری در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره تعیین بازرسین و تصویب بیلان مالی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور.

مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود

اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد تغییری در مواد اساسنامه بدهد که شامل تغییر نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،افزایش یا کاهش تعداد مدیران،نقل و انتقال سهم الشرکه است،باید یا کلیه شرکاء حضور داشته باشند یا باید دو شرط وجود داشته باشد: ۱)اکثریت تعداد شرکا(بیش از نیمی از.

مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص

 در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند،اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تغییرات و تصمیمات شرکتها

کلیه شرکتها پس از ثبت شرکتها میتوانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام،افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت... و یا هرگونه تصمیمی در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل، تعیین بازرسین اصلی و.

ثبت تغییرات و صورتجلسه

تغییرات و صورتجلسه چیست؟ مشخصات کلیه شرکت‌ها اعم از اسامی اعضا ، سمت‌ها ، آدرس و.... در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و جهت اطلاع عموم آگهی آن در رونامه رسمی چاپ می‌گردد . در صورت بروز هر گونه تغییر در مشخصات شرکت به طور مثال اگر عضوی خارج.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731