راه های اخد حمایت خارجی از طرح صنعتی

بطور کلی 3 مسیر و راه برای اخذ حمایت خارجی از طرح صنعتی وجود دارد که به شرح زیر است: مسیرهای ثبت طرح مسیر ملی برای ثبت طرح صنعتی و کسب حمایت بین­المللی برای آن، شرکت­ها و بنگاههای دارای طرح می­توانند به ادارات ملی ثبت طرح صنعتی کشورهای مورد نظر.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731