کارت بازرگانی

کارت بازرگانی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جهت صادرات یا واردات کالا باید از اتاق بازرگانی کشور کارت بازرگانی دریافت نماید. به وسیله این کارت اطلاعات اشخاص متصدی صادرات و واردات، نوع و میزان و ارزش کالا مشخص گردیده و در پرونده هر شخص باقی خواهد ماند. اتاق.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731