کد اقتصادی چیست؟

  کد اقتصادی شماره ای است که  بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتور های خرید و فروش ثبت کنند. از.

امور دارایی، کد بیمه و اظهارنامه

تشکیل پرونده دارایی و کد اقتصادی هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی جهت فعالیت اقتصادی خود باید در اداره مالیات حوزه مربوطه تشکیل پرونده نماید؛ بدین جهت ابتدا باید تعیین حوزه صورت گرفته و سپس به آن مراجعه نمود و مدارک مورد نیاز را تحویل مسئول مربوطه نمایند. در.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731