شرایط و ویژگی های قانونی ثبت اختراع

از شرایط و ویژگی های قانونی ثبت اختراع: ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اختراع را این‌گونه تعریف می‌کند: اختراع نتیجهٔ فکر کردن فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731