نحوه تصحیح اشتباهات در اظهارنامه

- تصحیح اشتباهات در اظهارنامه با توجه به ماده 56 قانون مصوب 1386، اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت­ های انجام شده طبق این قانون یا آئین­نامه اجرائی را تصحیح کند..

ضمائم اظهارنامه

همانطور که در ماده 22 قانون مصوب 1386 آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می­شود، همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده­ هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می­شود خواهد بود. اگر طرح.

حق تقدم در تسلیم اظهارنامه

حق تقدم در این فرض به این معناست که چنانچه شخصی با رعایت شرایط لازم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را نزد مراجع ذیصلاح یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به ثبت برساند، به مدت 6 ماه از تاریخ درخواست ثبت همان طرح صنعتی، در هر.

انواع اظهارنامه ها

در قوانین ملی برخی دیگر از کشورها اظهارنامه­ها به شرح زیر تقسیم­ بندی شده­اند: اظهارنامه برای یک طرح صنعتی (اظهارنامه مجرد) همانطور که قبلاً توضیح داده شد اصل این است که برای یک طرح صنعتی یک اظهارنامه باید به ثبت برسد و هزینه آن پرداخت شود. اظهارنامه برای چندین طرح.

اظهارنامه واحد و طرح¬های مختلف

در اینکه یا یک اظهارنامه می­توان طرح­های مختلفی را به ثبت رساند یا خیر رویه­ ها قوانین داخلی کشورها متفاوت است. در برخی از کشورها در قالب یک اظهارنامه می­توان تحت شرایطی طرح­ های مختلفی را به ثبت رساند در صورتی که همه طرح­ها با توجه به طبق ه­بندی مربوط.

اظهارنامه طرح صنعتی

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرج ثبت است. مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67، 68، 69، 70 و ... آئین­نامه در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح صنعتی است. همانطور که در ماده 68 آئین­نامه آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731