تغییرات و تصمیمات شرکتها

کلیه شرکتها پس از ثبت شرکتها میتوانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام،افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت... و یا هرگونه تصمیمی در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل، تعیین بازرسین اصلی و.

ثبت تغییرات و صورتجلسه

تغییرات و صورتجلسه چیست؟ مشخصات کلیه شرکت‌ها اعم از اسامی اعضا ، سمت‌ها ، آدرس و.... در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و جهت اطلاع عموم آگهی آن در رونامه رسمی چاپ می‌گردد . در صورت بروز هر گونه تغییر در مشخصات شرکت به طور مثال اگر عضوی خارج.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731