نقش انگیزه در جلوگیری از شرکت بازار

در تصویری که آدام اسمیت از بازار ارائه کرد، پیگیری و تامین نفع شخصی، در نهایت به تامین نفع اجتماعی منجر خواهد شد. اسمیت پیگیری نفع شخصی را موجب کارآیی می­دانست و درعین حال پدیده رقابت را همچون محدودیتی در مقابل نفع شخصی بی­حد و حصر و سوء استفاده از.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731