نقش انگیزه در جلوگیری از شرکت بازار

در تصویری که آدام اسمیت از بازار ارائه کرد، پیگیری و تامین نفع شخصی، در نهایت به تامین نفع اجتماعی منجر خواهد شد. اسمیت پیگیری نفع شخصی را موجب کارآیی می­دانست و درعین حال پدیده رقابت را همچون محدودیتی در مقابل نفع شخصی بی­حد و حصر و سوء استفاده از.

نقش انگیزه در تولید محصول با کیفیت و حفظ کیفیت در بازار

نقش انگیزه در تولید محصول با کیفیت و حفظ کیفیت در بازار حمایت از علامت تجاری علاوه بر کاهش هزینه جستجوی مصرف­کننده منجر به کارایی بازار که ریشه در منطق کارایی پویا (ایجاد انگیزه) دارد می­شود. این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که این کارکرد علامت جدا از بحث.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731