تحلیل اقتصادی حمایت از علائم تجاری و ثبت برند

اندیشه­ های اقتصادی در «حقوق»، ریشه در «مکتب نتیجه­ گرایی» و اندیشه ­های حقوقدانانی همچون جرمی بنتام و جان استورات میل دارد. در حالیکه در «اقتصاد» این اندیشه ­ها بر پایه نظریه­ های آدم اسمیت ستوار است. اقتصادر به طور کلی و اقتصاد رفاه به طور اخص بر پایه تئوری.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731