تمدید و انتقال علامت تجاری

تمدید علامت تجاری مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت علائم تجاری مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد و این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده‌ساله با پرداخت هزینه‌های مقرر ، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش‌ماهه که از پایان دوره.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731