توجیه اقتصادی حمایت از علامت تجاری

توجیه اقتصادی حقوق علائم تجاری نشأت گرفته از حقوق و اقتصادی است که ریشه در مکتب اقتصادی شیکاگو دارد. مکتب شیکاگو دو منطقه اقتصادی – هزینه جستجو و انگیزه- را بر توجیه حقوق علائم تجاری ارائه می­دهد که هر یک از دو منطق اخیر ریشه در یکی از دو رابطه.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731