تغییرات شرکت

تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت ، امکان دارد سهامداران تصمیم بگیرند تغییراتی در شرکت ایجاد کنند که این تغییرات باید به شکل رسمی و قانونی توسط اداره ثبت شرکتها بررسی و تایید گردد و در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. اکثرا بعد از شروع کار و یا در ادامه.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731