ثبت موسسه غیر تجاری

مقصود از موسسات غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور ادبی،هنری،آموزشی،فرهنگی،حقوقی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این نکته را فراموش نکنید که.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731