ثبت نمایندگی خارجی

ثبت نمایندگی خارجی، جوینتونچر Joint Venture و کنسرسیوم ثبت نمایندگی خارجی شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران باید شعبه خود را داخل ایران ثبت نمایند یا یک نمایندگی به یکی از شرکت‌ها یا اشخاص ایرانی اعطا نمایند. ثبت نمایندگی خارجی در اتاق بازرگانی ایران به ثبت می‌رسد و نام آن.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731