توجیه حمایت از علامت تجاری از طریق نهاد قرارداد

این بخش دیدگاه های تئوریکی تحلیل پیش رو را به روابط بین تولید کننده- مصرف­ کننده که قانون علائم تجاری بر آن اعمال می­شود، ارتباط می­دهد. ابتدا استدلال می­شود که تئوری قراردادگرایی همچون تئوری پیامدگرایی در توجیه هسته ­ی سنتی قانون علائم تجاری، ممنوعیت­ هایی را برای معرفی نادرست کالاهای.

نقش انگیزه در تولید محصول با کیفیت و حفظ کیفیت در بازار

نقش انگیزه در تولید محصول با کیفیت و حفظ کیفیت در بازار حمایت از علامت تجاری علاوه بر کاهش هزینه جستجوی مصرف­کننده منجر به کارایی بازار که ریشه در منطق کارایی پویا (ایجاد انگیزه) دارد می­شود. این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که این کارکرد علامت جدا از بحث.

دفاع در برابر نقد وارد بر حق مالکیت علامت تجاری

دفاع در برابر نقد وارد بر حق مالکیت علامت تجاری همانطور که بیان شد پذیرش حق مالکیت در خصوص علائم تجاری معطوف به قائل شدن دامنه حق مالکیت است. به نظر می­رسد هر ملاکی برای تعیین این دامنه خودسرانه باشد مگر اینکه به نوعی دامنه حق با محاسبه رفاه اجتماعی.

نقد اعطاء حق مالکیت برای علامت تجاری

نقد اعطاء حق مالکیت برای علامت تجاری یکی از ندهایی که بر اعطاء حق مالکیت در حقوق علائم تجاری وارد است این است که اگر معتقد به این باشیم که استفاده از یک کلمه یا کنترل بر یک بازار واقعاً به عنوان حق، متعلق به کسی است که ارزش آن.

توجیه حمایت از علامت تجاری از طریق منع رقابت غیرمنصفانه

تمایز محصول یک مانع اقتصادی است که هزینه­های بالایی را به شرکت­ های تازه وارد تحمیل می­کند. شرکت­ های تثبیت شده در بازار دارای علائم شناخته شده ی بازرگانی بوده و از اعتماد مشتریان برخودار هستند که این امر به نوبه خود متاثر از عواملی از تبلیغات گرفته تا ارائه.

ظهور منطق گمراهی در ثبت برند و علائم تجاری

ظهور منطق گمراهی در ثبت برند و علائم تجاری در آغاز دهه 1920 میلادی دادگاهها تمرکز قانون علائم تجاری را بر صرف انحراف تجارت، بیش از حد محدود دیند. پیچیدگی روز افزون تولید و فعالیت­های بازاریابی، فشار فزاینده­ای را بر گسترش قلمرو حمایت از علامت تجاری در سراسر قرن بیستم.

تحلیل رفتارشناسی حمایت از علائم تجاری و ثبت برند

تحلیل رفتارشناسی حمایت از علامت تجاری حقوق هدف نیست، بلکه وسیله­ای است برای رسیدن به هدف. تلاشی است برای استقرار نظم و تأمین پیشرفت تمدن. بنابراین لازم است رابطه این وسیله با اجتماع و به طور کلی فرهنگ جوامع روشن شود. اگر حقوقدانان محیط ایجاد و پرورش حقوق را نشناسند.

نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از برند

نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از برند همانطور که در سیر تحول نظام حمایت از برند بیان شد دو استنباط از بازنگری در نظام حمایتی قرن 19 و اوایل قرن 20 به دست می­آید. اول اینکه قانون علائم تجاری سنتی متمرکز بر منافع تولید کننده در جهت حمایت از بازار.

سیر تکامل تئوری وظیفه¬گرایی (حقوقی) در حمایت از برندها

حمایت از برند به عنوان بخشی از بدنه حقوق رقابت غیرمنصفانه آغاز گردید. از لحاظ ریشه­ یابی تاریخی، رقابت غیرمنصفانه ریشه در مسئولیت مدنی فریب کامن­لا دارد. با این تفاوت که در رقابت غیرمنصفانه، قصد طرف ملاک عمل قرار نمی­گیرد. قانون علائم تجاری سنتی همچون قوانین رقابت غیرمنصفانه با هدف.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731