توجیه اقتصادی حمایت از علامت تجاری

توجیه اقتصادی حقوق علائم تجاری نشأت گرفته از حقوق و اقتصادی است که ریشه در مکتب اقتصادی شیکاگو دارد. مکتب شیکاگو دو منطقه اقتصادی – هزینه جستجو و انگیزه- را بر توجیه حقوق علائم تجاری ارائه می­دهد که هر یک از دو منطق اخیر ریشه در یکی از دو رابطه.

توجیهات حمایت از علامت تجاری نوین(برند)

توجیهات حمایت از علامت تجاری نوین (برند) در این گفتار حمایت از برند و کارکرد نوین و روانشناختی علامت تجاری از زوایای مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. فرضی را در نظر بگیرید که مصرف­ کننده برای یک تفاوت سحطی و جزئی کالا، حاضر به پرداخت اختلاف بهایی است.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731