رتبه بندی شرکت های ثبت شده

رتبه بندی شرکت ها چیست؟ رتبه بندی شرکت به مفهومی گفته می شود که در آن شرکت ها از چندین منظر مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت رتبه و یا گریدی دریافت می کنند. این مسئله باعث می شود تا نقاط ضعف و قوت شرکت مشخص.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731