علامت تجاری محصول

علامت تجاری محصول در غالب، موارد دیدگاه حقوق و اقتصاد نسبت به علامت تجاری دنباله­ رو دید تئوری برند درخصوص برند محصول بوده است. در ادبیات اولیه برند، تصوری که از برند وجود داشت، صرفاً ارتباط دهنده محصول با مبدأ و کاهش دهنده هزینه جستجویی بوده که پروسه انتخاب محصول.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731