فواید حمایت از برند

فواید حمایت از برند حقوق مالکیت، قدرتی است برای محروم کردن دیگران از استفاده از یک مال، که بدون نیاز به انعقاد قرارداد از لحاظ قانونی قابلیت اجرا دارد. حق مالکیت دو نوع «منفعت» اقتصادی به همراه دارد: منفعت ایستا و منفعت پویا. منفعت ایستا در مثال چراگاه طبیعی (که.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731