نحوه ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی طرح صنعتی به چه معناست؟ هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، به عبارتی دیگر در ویژگی های.

فرآیند ثبت طرح صنعتی

فرآیند ثبت طرح صنعتی اگرچه در برخی از کشورها از جمله در اتحادیه اروپایی برای طرح ­های ثبت نشده حمایت­ های محدودی در نظر گرفته شده است، لیکن ثبت طرح بویژه در قالب و ساز وکار نظام خاص با توجه به مزایایی که دارد می­تواند حمایت کاملی را برای صاحبان.

حق ثبت طرح صنعتی

حق ثبت طرح صنعتی طراح حق ثبت طرح صنعتی را دارد. به عبارت دیگر فقط کسی که طرح را ایجاد می­کند می­تواند تحت شرایطی ان را به ثبت برساند. فرض یاد شده در صورتی که طراحی به صورت مشترک صورت گیرد و یا اینکه طرح ناشی از استخدام یا قرارداد.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731