علامت تجاری(برندهای تجاری)در سایر کشورها چگونه ثبت می شود؟

جهت درخواست ثبت برند بین المللی  در سایر کشورها،ابتدا بایستی علامت موردنظر در کشور مبداء به ثبت برسد.بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری در کشورهای عضو سیستم مادرید میباشد. اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفا"از طریق اداره مالکیت.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731