شرایط و ویژگی های قانونی ثبت اختراع

از شرایط و ویژگی های قانونی ثبت اختراع: ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اختراع را این‌گونه تعریف می‌کند: اختراع نتیجهٔ فکر کردن فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک.

چگونگی ثبت اختراع و مراحل آن

چگونگی ثبت اختراع و مراحل آن   هر اختراعی دو حق را برای مخترع دارد  این حق ها به شکل : یکی حق اخلاقی که تا همیشه برای مخترع  باقی می ماند و دومی حق مادی آن است، که محدود است و در قانون ما بر حسب مخترع، 5، 10.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731