کارت بازرگانی

کارت بازرگانی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جهت صادرات یا واردات کالا باید از اتاق بازرگانی کشور کارت بازرگانی دریافت نماید. به وسیله این کارت اطلاعات اشخاص متصدی صادرات و واردات، نوع و میزان و ارزش کالا مشخص گردیده و در پرونده هر شخص باقی خواهد ماند. اتاق.

ثبت برند یا علامت تجاری

علامت چیست به طور کلی علامت تجاری عبارت است از هر سوگند علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز محصول صنعتی یا تجاری یا فلاحتی کمر بستن می‌شود. این تعریف که برگرفته از  ماده ۱ قانون ثبت علائم تجاری است می‌گوید هر.
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731