قراردادگرایی در مقابل نتیجه گرایی کالا و خدمات یا افراد؟

تمایز بین قرادادگرایی و نتیجه ­گرایی در نگاهشان به مسئله انتقال اطلاعات به مصرف کننده، در اولویت­های رقابتی است که هر کدام از دو دیدگاه قائل می­شوند. دیدگاه نتیجه­ گرایی اولویت را در ایجاد و انتشار مؤثر اطلاعات در مورد موضوع مورد معامله می­داند، در حالی که دیدگاه قراردادگرایی به.

توجیه حمایت از علامت تجاری از طریق نهاد قرارداد

این بخش دیدگاه های تئوریکی تحلیل پیش رو را به روابط بین تولید کننده- مصرف­ کننده که قانون علائم تجاری بر آن اعمال می­شود، ارتباط می­دهد. ابتدا استدلال می­شود که تئوری قراردادگرایی همچون تئوری پیامدگرایی در توجیه هسته ­ی سنتی قانون علائم تجاری، ممنوعیت­ هایی را برای معرفی نادرست کالاهای.

دفاع در برابر نقد وارد بر حق مالکیت علامت تجاری

دفاع در برابر نقد وارد بر حق مالکیت علامت تجاری همانطور که بیان شد پذیرش حق مالکیت در خصوص علائم تجاری معطوف به قائل شدن دامنه حق مالکیت است. به نظر می­رسد هر ملاکی برای تعیین این دامنه خودسرانه باشد مگر اینکه به نوعی دامنه حق با محاسبه رفاه اجتماعی.

نقد اعطاء حق مالکیت برای علامت تجاری

نقد اعطاء حق مالکیت برای علامت تجاری یکی از ندهایی که بر اعطاء حق مالکیت در حقوق علائم تجاری وارد است این است که اگر معتقد به این باشیم که استفاده از یک کلمه یا کنترل بر یک بازار واقعاً به عنوان حق، متعلق به کسی است که ارزش آن.

استفاده ارجاعی از برند و علائم تجاری

استفاده ارجاعی از علامت تجاری و برند  ابزار بیانی مانند کتاب ها، فیلم ها و وب سایت ها اغلب از علائم تجاری به عنوان بخشی از پیام های خود استفاده می کنند - چه بحث در مورد خود علامت باشد یا صرفاً برای قرار دادن آن در نمایش دنیای اطراف.

نقش اقتصادی علائم تجاری و برندهای نوین

نقش اقتصادی علامت تجاری و برند نوین اهمیتی که تولید کنندگان کالا و خدمات برا ثبت و حمایت از علامت تجاری قائل هستند، حاکی از آن است که علائم تجاری می­توانند ارزش قابل توجهی به کالا و خدمات بیفزایند. چندین دلیل برای اثبات این ارزش افزوده وجود دارد که متقابلاً.

تحلیل رفتارشناسی حمایت از علائم تجاری و ثبت برند

تحلیل رفتارشناسی حمایت از علامت تجاری حقوق هدف نیست، بلکه وسیله­ای است برای رسیدن به هدف. تلاشی است برای استقرار نظم و تأمین پیشرفت تمدن. بنابراین لازم است رابطه این وسیله با اجتماع و به طور کلی فرهنگ جوامع روشن شود. اگر حقوقدانان محیط ایجاد و پرورش حقوق را نشناسند.

تحلیل اقتصادی حمایت از علائم تجاری و ثبت برند

اندیشه­ های اقتصادی در «حقوق»، ریشه در «مکتب نتیجه­ گرایی» و اندیشه ­های حقوقدانانی همچون جرمی بنتام و جان استورات میل دارد. در حالیکه در «اقتصاد» این اندیشه ­ها بر پایه نظریه­ های آدم اسمیت ستوار است. اقتصادر به طور کلی و اقتصاد رفاه به طور اخص بر پایه تئوری.

سیر تکامل تئوری وظیفه¬گرایی (حقوقی) در حمایت از برندها

حمایت از برند به عنوان بخشی از بدنه حقوق رقابت غیرمنصفانه آغاز گردید. از لحاظ ریشه­ یابی تاریخی، رقابت غیرمنصفانه ریشه در مسئولیت مدنی فریب کامن­لا دارد. با این تفاوت که در رقابت غیرمنصفانه، قصد طرف ملاک عمل قرار نمی­گیرد. قانون علائم تجاری سنتی همچون قوانین رقابت غیرمنصفانه با هدف.

ماهیت اقتصادی علائم تجاری

حقوق علائم تجاری نه از لحاظ تئوری و نه از لحاظ عملی ارتباطی با حق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع ندارد. علامت تجاری بیشتر در ارتباط با تجارت، رقابت و هزینه ه­ایی است که صرف تبلیغات شده تا اینکه مرتبط با ادبیات و هنر و اختراع جدیدی باشد..
Call Now Buttonمشاوره رایگان 02157731